Mongolian boot

Roswitha van Rijn

The mongolian boot is inspired a a monoglian chair.


© 2019 Virtual Shoe Museum